Belastingvoordeel

Stoelmassage is niet alleen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Ook voor u als werkgever heeft het voordelen.
Een regelmatige massage gaat ziekteverzuim en de kans op rsi tegen.
Het ontspant en verlaagt het stressgevoel, geeft energie en komt de productiviteit van uw werknemers ten goede.
 
Er zijn 2 mogelijkheden om de stoelmassages af te trekken van de belasting:
1.U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan.
2. U kunt gebruik maken van de werkkosten regeling.

 

1. Massages opnemen in uw arbo-plan

Als u aan onderstaande voorwaarde voldoet, worden stoelmassages door te belastingdienst gezien als een vrije verstrekking.

- de stoelmassage zijn opgenomen in het ARBO plan en maken daar in redelijkheid deel van uit.
Dit betekend dat uit een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) moet blijken dat de
stoelmassages  noodzakelijk zijn om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
- de massages moeten tijdens werktijd plaatsvinden en de werknemer hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.
- er mag geen sprake zijn van een aanmerkelijke privébesparing van de werknemer.
 
Als u aan deze voorwaarden voldoet, is een stoelmassage aftrekbaar van de loonbelasting.
Ook de in rekening gebrachte btw kan in mindering worden gebracht op de omzetbelasting
 
2. Stoelmassage en de werkkosten regeling
Stoelmassages behoren als arbo-voorziening tot de gerichte vraagstelling.
Dit betekent dat als er aan de voorwaarde wordt voldaan (zelfde voorwaarde als beschreven bij “massages opnemen in uw arbo plan”)
de stoelmassages, onbeperkt kunnen worden vergoed zonder dat dit ten koste gaat van de 1,2% ruimte.
Indien niet wordt voldaan aan deze voorwaarden kunnen de stoelmassages nog steeds onbelast worden verstrekt,
maar gaan ze wel ten koste van de 1,2% ruimte in de werk kostenregeling.
 
Andere opties?
Als werkgever kunt u er ook voor kiezen om uw medewerkers gedeeltelijk mee te laten betalen.
Ook is het mogelijk dat u als werkgever de ruimte ter beschikking stelt en uw medewerkers de mogelijkheid bied om op eigen kosten deel te nemen.
Aan deze mogelijkheid stelt de belastingdienst andere eisen, waarover ik u graag informeer!