Haptonomie Breda

Wat is Haptonomie

Haptonomie word ook wel de wetenschap/leer van het gevoel genoemd.
In de haptonomie staat dan ook je gevoel centraal.
In de huidige maatschappij word er veel van ons gevraagd
en voornamelijk een beroep gedaan op onze verstandelijke vaardigheden.
Dit kan tot gevolg hebben dat je gevoel steeds meer op de achtergrond raakt.
Ook kunnen vervelende ervaringen ervoor zorgen dat je weg gaat bij je gevoel. 
Vaak gaat dit onbewust. 
Je wilt geen pijn of verdriet voelen en sluit je als het ware af voor deze gevoelens. 
Dit is een reactie die heel nuttig kan zijn, zolang het tijdelijk is.
Als je jezelf te lang afsluit voor je gevoel, dan verlies je de verbinding met jezelf.
En daardoor ook met de ander.
Door te leren luisteren naar wat je van binnen voelt, 
zul je makkelijker keuzes kunnen maken die goed voor je voelen. 
Op deze manier blijf je dichter bij jezelf.

Voor wie is haptotherapie geschikt?

Haptotherapie is geschikt voor iedereen die op een bepaald vlak vastloopt in zijn leven.
Het kan iets voor je betekenen wanneer je:
 
 - het gevoel hebt niet verder te komen in je ontwikkeling
-  steeds weer tegen dezelfde dingen aanloopt
-  makkelijk over je grenzen gaat
 -  moeite hebt met keuzes maken
-  niet lekker in je vel zit
- moeite hebt met ontspannen
 - je onzeker voelt en het gevoel hebt dat je niet jezelf kan zijn
- meer in contact wilt komen met jezelf, of juist met de ander
- meer balans tussen denken en voelen wilt ervaren
 
Ook kan je bij een hapto therapeut terecht als je jezelf beter wilt leren kennen, last hebt van een trauma, burn out of lichamelijke klachten waar medisch geen oorzaak voor te vinden lijkt.

Wat doet een haptonoom?

Je wilt/gaat waarschijnlijk naar een haptotherapeut omdat je ergens tegenaan loopt.
Misschien heb je een heel duidelijke hulpvraag, maar misschien ook helemaal niet.
Dat maakt niet uit.
 
Samen gaan we op zoek naar wie jij bent en wat jou beweegt.
Hierbij kijken we naar heden, verleden en toekomst.
Hoe sta jij in het leven? Wat heb je meegemaakt? Wat is je verlangen?
Waar ben je al goed in? En wat vind je nog lastig?
 
Op al deze vragen gaan we een antwoord krijgen door middel van gesprek, ervaringsgerichte oefeningen en aanraking.
Deze 3 middelen vormen de basis van de haptonomische begeleiding.

 
» Ervaringsgerichte oefeningen «


Iedereen heeft een eigen manier van hoe je omgaat met jezelf en met de mensen om je heen.
Misschien zorg je graag voor een ander, maar schiet de zorg voor jezelf er wel eens bij in.
Of vind je het belangrijk om andere mensen niet teleur te stellen, maar luister je hierbij niet naar wat je zelf wilt.
Of misschien ben je juist heel zelfstandig en komt het daardoor niet in je op, dat je ook andere om hulp kan vragen
Iedere manier is goed en heeft zijn voor- en nadelen.
 
Door het doen van ervaringsgerichte oefeningen krijg jij een beeld van hoe je met jezelf en de ander omgaat.
Je word uitgenodigd te voelen, wat er op dat moment (in het hier en nu) te voelen valt.
Samen onderzoeken we wat de overeenkomsten zijn tussen wat er in de oefeningen naar boven komt en je dagelijks leven.
Soms levert deze bewustwording al heel veel op. Een andere keer is het heel hard werken.


haptonomie

 

» Aanraking «

Haptotherapie onderscheid zich van andere therapieën doordat er ook gebruik gemaakt word van aanraking. 
Aanraking is ook een vorm van een ervaringsgerichte oefening.
Ook hierin word duidelijk hoe jij met jezelf en de ander omgaat.
 
Kan jij je openen voor contact, of sluit je je hiervoor af? Ben je gericht op de ander, of juist op jezelf?
Door een bevestigende aanraking, kom je in contact met datgene wat er in jou leeft.
Soms zijn dat herinneringen of onverwerkte emoties die aandacht vragen.
 
Door dit te voelen en er bewust bij stil te staan, kan je loslaten wat losgelaten mag worden.
Door aangeraakt te worden, word je ook bewuster van de signalen die je lichaam aangeeft.
Klachten die je ervaart, lichamelijk of psychisch staan nooit op zichzelf.
Het zijn signalen die het lichaam afgeeft, dat er iets aan de hand is.
 
Door je bewust te worden van de signalen die je lichaam afgeeft (en hier ook naar te luisteren)
kunnen een heleboel klachten voorkomen worden.

Algemene voorwaarden

 
Tarieven en vergoeding 
Een sessie duurt ongeveer een uur en kost €85.
Na de afspraak krijg je een factuur mee. 
Deze kan je zelf  declareren bij je zorgverzekering.
De meeste ziektekosten verzekeraars hebben haptotherapie in hun polis opgenomen,
onder de aanvullende verzekeringen.
Vaak valt haptotherapie onder “alternatieve geneeswijze”.
De vergoeding is o.a. afhankelijk van de door jou afgesloten aanvullende verzekering.
Als je zeker wilt weten hoeveel je vergoed krijgt, raad ik aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar.
Hoeveel afspraken je nodig hebt ligt o.a. aan je vraag, maar ligt gemiddeld liggen tussen de 6 en 8.
 
Afspraak annuleren/verzetten:
Mocht het zo zijn dat het niet lukt de gemaakte afspraak na te komen,
wil ik vragen dit minimaal 24 uur van te voren aan te geven.
Dan kan ik de afspraak kosteloos annuleren/verzetten.
Bij afzegging minder dan 24 uur van de voren,
zal de afspraak volledig in rekening gebracht worden.
 
Voor haptotherapie heb je geen verwijzing van de huisarts nodig.
 
Kwaliteitswaarborg
Omdat ik het belangrijk vind om iedereen een zorgvuldig, afgestemde en kwalitatief goede behandeling te geven,
ben ik als haptotherapeut geregistreerd bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG),
vakgroep voor Psychosociaal  Maatschappelijk Werk (VPMW) en bij de koepelorganisatie RBCZ.
Dit houdt in dat ik ieder jaar moet voldoen aan strenge nascholingseisen en intervisie/supervisie eisen en dat voor mij beroepsgeheim geldt.
 
Privacyregelement
Quality Care hanteert een privacy regelement.
 
Klachten
Mocht je het gevoel hebben dat de begeleiding onzorgvuldig of onjuist is, dan gaan wij hier samen het gesprek over aan.
Ik zal hier serieus naar luisteren.  Mocht dit gesprek niet naar tevredenheid verlopen,
dan kan je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van mijn beroepsvereniging.
 
#haptonomie Breda # haptonoom Breda # Quality Care Breda
#wat is haptonomie? # wat doet een haptonoom?